fbpx

קליטה וטיפול בגזם

פרט לסוגים שונים של פסולת בניין, ערוך פארק המיחזור רפאל גם לקליטה וטיפול בגזם. גזם עצים ושיחים הוא אחד ממקורות הפסולת העיקריים בישראל, כאשר מדי יום נגזמות בערים וביישובים כמויות גדולות של צמחים, ועולה הצורך למצוא להן פתרון, שכן לא ניתן להשאיר אותן בצד הדרך או בתוך הישוב.

פארק המיחזור מצויד בכלים ובמערכות הטכנולוגיות המתאימות לטיפול וריסוק הגזם, גם בכמויות גדולות, במטרה למחזר אותו ולאפשר שימוש נוסף בתוצרים. כך, אנו מצמצמים את הזיהום הסביבתי ומאפשרים שמירה על איכות הסביבה.

הקליטה והטיפול בגזם מבוצעים תוך עמידה בכל התקנים הדרושים, כולל התקן הירוק 5281.

3426*

אישור התקשרות

לקבלת היתר בניה

ICO-W

1. הורידו את המסמך ומלאו אותו

2. העלו את המסמך באמצעות הטופס מטה

ניתן להעלות בפורמטים הבאים: pdf , jpg , jpeg , png