fbpx

ביצוע חפירות

לרשות חברת מ. שחר עומדים כלים ניידים בטכנולוגיה מתקדמת במיוחד, המאפשרים לה לבצע חפירות באתר הלקוח,. כל זאת, תוך הקפדה על עמידה בתקנים השונים לגבי רעש ואבק.

בנוסף, כל תהליכי החפירה, המיון, מבוצעים תוך עמידה בכל התקנים, כשלחברה אישור ממשרד איכות הסביבה.

3426*

אישור התקשרות

לקבלת היתר בניה

ICO-W

1. הורידו את המסמך ומלאו אותו

2. העלו את המסמך באמצעות הטופס מטה

ניתן להעלות בפורמטים הבאים: pdf , jpg , jpeg , png