fbpx

הריסות מבנים בכל גודל

עבודות הריסה הן בין המורכבות והמסוכנות ביותר בתחום הבנייה. בזכות הניסיון הרב והצוות המקצועי של מ. שחר, מתמחה החברה בביצוע עבודות אלה תוך שמירה מרבית על בטיחות העובדים והאתר. לחברה ניסיון בהריסת מבנים מכל הגדלים, באתרים שונים.

לחברה ציוד מכני והנדסי מתקדם, המאפשר ביצוע עבודות הריסה ביעילות ובמהירות מרביות, גם כאשר מדובר בפרויקטים מורכבים ומסובכים.

בחברה מקפידים על עמידה בכל התקנים והכללים בעבודות הריסה, בדגש על מניעת רעש סביבתי ואבק, העלולים לפגוע באיכות החיים של התושבים הסמוכים למקום ההריסה. בנוסף, לחברה ולעובדיה כל האישורים וההסמכות הנדרשים על מנת לבצע את העבודות בבטיחות מירבית.

3426*

אישור התקשרות

לקבלת היתר בניה

ICO-W

1. הורידו את המסמך ומלאו אותו

2. העלו את המסמך באמצעות הטופס מטה

ניתן להעלות בפורמטים הבאים: pdf , jpg , jpeg , png