fbpx

שיווק חומר גרוס

פארק מיחזור רפאל

אנו מספקים ללקוחותינו חומר גרוס – חול ואגרגטים שונים – כחומרי מילוי איכותיים המשמשים לריצוף, כיסוי צנרת, תשתיות, תערובת בטון ועוד. החומרים מסופקים ללקוחות לאחר שעברו מיחזור ושטיפה קפדניים.

הגריסה והמיחזור מבוצעים בפארק המיחזור רפאל שבבעלות החברה, הפועל תחת אישור המשרד לאיכות הסביבה ומחזיק בכל התקנים והאישורים הנדרשים. בתהליכי הגריסה, מקפיד צוות החברה על עמידה בדרישות החוק, לצד צמצום מרבי של הפגיעה הסביבתית.

אנו מעניקים שירות מלא ללקוחותינו, כולל הובלת החומרים הגרוסים לאתר הלקוח, פיזור והידוק. איש קשר מטעם החברה מלווה את הלקוח לאורך כל התהליך. בנוסף, הודות לרכישה ישירות מהחברה, אנו מציעים מחיר אטרקטיבי הנובע מחיסכון בדמי התיווך הכרוכים ברכישה מגורם אחר.

3426*

אישור התקשרות

לקבלת היתר בניה

ICO-W

1. הורידו את המסמך ומלאו אותו

2. העלו את המסמך באמצעות הטופס מטה

ניתן להעלות בפורמטים הבאים: pdf , jpg , jpeg , png